Φωτογραφίες από το Σχολείο 1/3 [υπό κατασκευή]


    [Next] [Last]


[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
1979-80_all
646 X 421
66 KB
1979-80_apokries
546 X 374
59 KB
1980-81_all
648 X 471
84 KB
1980-81_taksi
649 X 472
83 KB
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
1981-82_all
646 X 467
70 KB
1982-83_all
696 X 400
86 KB
1983-84_all
648 X 471
89 KB
1984-85_all
664 X 471
96 KB
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
1985-86_all
637 X 380
67 KB
1985-86_choir
562 X 361
68 KB
1986-87_all
634 X 337
61 KB
1986-87_piano
237 X 228
19 KB

This gallery created by
Express Web Gallery Maker